SPRAWOZDAWCZOŚĆ w 2019

Zarząd Główny ZOSP RP na swojej stronie internetowej zosprp.pl opublikował wzorcowa dokumentację
z zebrań sprawozdawczych w jednostkach osp, tutaj dostępna dokumentacja.