BUDŻET OBYWATELSKI 2019

ZAGŁOSUJ

Zakup i wyposażenie nowego nowego specjalistycznego samochodu
do przewozów psów ratowniczych dla OSP Okradzionów
„Dąbrowskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej”

Koszt: 400 000,00 zł, autor: Jerzy Łaskawiec

Projekt zakłada zakup specjalistycznego samochodu
(wraz z wyposażeniem) do przewozu psów ratowniczych dla jednostki 
OSP Okradzionów – Dąbrowskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.
Grupa ratownicza funkcjonująca w strukturze OSP specjalizuje się 
w poszukiwaniu osób zaginionych zarówno  w terenie, jak i na skutek katastrof budowlanych przy użyciu psów ratowniczych. Celem projektu jest zapewnienie pełnej mobilności grupie poszukiwawczej tak, aby w jak najkrótszym czasie mogła dostać się wraz z psami na miejsce zdarzenia.