OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Nr ZP/1/OSP/2020

Ogłoszenie nr 551016-N-2020 z dnia 2020-06-16 r.
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4×4 dla jednostki OSP Dąbrowa Górnicza – Kuźniczka Nowa”

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert jn.:

termin składania ofert – 25.06.2020 r. godz. 09:30,

termin otwarcia ofert – 25.06.2020 r. godz. 10:00

termin związania ofertą – 24.07.2020 r.

Aktualizacja : 07 sierpnia 2020 r.