IV ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP w Dąbrowie Górniczej

W sobotę 19 listopada odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dabrowie Górniczej, który miał miejsce w strażnicy OSP Dąbrowa Górnicza-Ujejsce. Głównym celem obrad delegatów, wybranych przez poszczególnych członków Związku (jednostki OSP na terenie miasta Dąbrowa Górnicza), było podsumowanie działalności Zarządu w minionej kadencji oraz zatwierdzenie nowego składu Zarządu i wybór Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie z działalność Zarządu przedstawił Prezes ustępującego Zarządu, druh Bogusław Czechowski. Jej podsumowania dokonali delegacji na Zjazd udzielając ustępującemu Zarządowi absolutorium. Zjazd zatwierdził skład nowego Zarządu, do którego weszli przedstawiciele wybrani przez poszczególnych członków Związku wybrani na swoich Walnych zebraniach  oraz rozszerzył skład zarządu o cztery osoby z współpracujących ze Związkiem organizacji i instytucji. Przedstawicielami ze współpracujących organizacji, zostali: dh Dariusz Kleszcz i dh Robert Kulej z KM PSP w Dąbrowie Górniczej oraz dh Lidia Kolasa i dh Jan Bogus z UM w Dąbrowie Górniczej.
Zarząd wybrał ze swego grona przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku. Przedstawicielem został dh Zbigniew Meres a delegatami dh Renata Solipiwko i dh Dariusz Flak.  Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej znajdziesz tutaj