Zarząd

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Prezes Dariusz Kleszcz
2. Wiceprezes Jarosław Dudek
3. Wiceprezes Jerzy Łaskawiec
4. Wiceprezes / Skarbnik Adrian Przybyła
5. Sekretarz Krystian Bałdys
6. Członek prezydium
/ Komendant Gminny ZOSP RP
Robert Kulej
7. Członek prezydium Zbigniew Meres
8. Członek prezydium Mateusz Małecki
9. Członek prezydium Adam Dybek
10. Członek prezydium Jarosław Szydło
11. Członek prezydium Maciej Pająk
12. Członek Henryk Bzowski
13. Członek Robert Czerwiński
14. Członek Andrzej Czechowski
15. Członek Mieczysław Dudek
16. Członek Karol Fornal
17. Członek Ryszard Hyla
18. Członek Anna Izdebska
19. Członek Krzysztof Łaskawiec
20. Członek Artur Markot
25. Członek Michał Symonides
21. Członek Dawid Musiał
23. Członek Bogusław Czechowski
24. Członek Grzegorz Przybyła
22. Członek Józef Marcinków
26. Członek Grzegorz Zych
27. Członek Lidia Kolasa
28. Członek Jan Bogus

Komisja Rewizyjna

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Przewodniczący Mateusz Krzystański
2. Wiceprzewodniczący Dariusz Flak
3. Sekretarz Karolina Tkaczyk